Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Często zadawane pytania

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Często zadawane pytania

Pytanie: Jakie formalne przepisy obowiązują na I Pracowni Fizycznej?

Odpowiedź:  Regulamin I Pracowni Fizycznej i przepisy BHP. Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć musisz się z nimi zaznajomić (i potwierdzić to podpisem).

***

Pytanie:  Czy na I Pracowni Fizycznej obowiązuje kwadrans akademicki?

Odpowiedź: Nie. Studenci wchodzą do pracowni całą grupą, punktualnie o godzinie rozpoczęcia zajęć, bez kwadransa akademickiego.

***

Pytanie: Czy na I Pracowni Fizycznej jest szatnia?

Odpowiedź: Nie. Wierzchnią odzież oraz duże teczki, torby i plecaki należy pozostawić w szatni Instytutu Fizyki UJ.

***

Pytanie: Co muszę przynieść na Pracownię?

Odpowiedź: Student musi posiadać: 

  • plan pracy na piśmie,

  • zeszyt laboratoryjny lub kilka kartek formatu A4 (dla grup, które wykonują mniej niż 6 ćwiczeń)    

  • stronę administracyjną wykonywanego ćwiczenia (wypełnione pola danych studenta i ćwiczenia)

  • jakiś dokument ze zdjęciem

***

Pytanie: Gdzie znajduję się moje ćwiczenie?

Odpowiedź: Na drzwiach wszystkich pomieszczeń wypisana jest lista wykonywanych tam ćwiczeń. Jeśli nie możesz znaleźć, po prostu zapytaj kogoś.

***

Pytanie: Co muszę umieć by być dopuszczonym do wykonywania ćwiczenia?

Odpowiedź: Dopuszczenie do wykonywania ćwiczenia dokonywane jest na podstawie pisemnego lub czasami ustnego kolokwium  (10-15 min.). Student musi znać podstawy teoretyczne niezbędne do wykonywania ćwiczenia oraz znać ogólny plan wykonywana ćwiczenia. Literatura do ćwiczeń oraz materiały pomocnicze znajdują się na stronie www Pracowni w zakładce Materiały do ćwiczeń.

***

Pytanie: Do wykonania ćwiczenia potrzebuję stoper/ miernik uniwersalny / linijkę / suwmiarkę / śrubę mikrometryczna itp. Skąd je wziąć?

Odpowiedź: Można je wypożyczyć (stalowe szafy w korytarzu Pracowni) zostawiając legitymację lub inny dokument ze zdjęciem. Można o to poprosić bezpośrednio asystenta prowadzącego ćwiczenia lub pracowników IPF. 

***

Pytanie: Asystent, z którym mam ćwiczenie nie pojawia się. Co robić?

Odpowiedź: Chwilkę poczekać. Asystenci prowadzą zazwyczaj kilka ćwiczeń jednocześnie i na pewno do Ciebie przyjdą.  Po 15-20 min możesz zacząć poszukiwania na własną rękę.

***

Pytanie: Czy mogę samodzielnie podłączać urządzenia elektryczne?

Odpowiedź: Nie. Wszelkie urządzenia elektryczne  i zbudowane własnoręcznie obwody elektryczne student włącza do sieci tylko w obecności i za zgodą asystenta

***

Pytanie: Czy na Pracowni możne jeść i pić?

Odpowiedź: Regulamin BHP mówi, że: „w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia laboratoryjne, nie wolno spożywać pokarmów ani napojów”.  Jeżeli wychodzisz z Pracowni poinformuj o tym asystenta.

***

 

Pytanie: Co notować w zeszycie laboratoryjnym?

Odpowiedź: Oprócz danych pomiarowych należy notować wszystko co istotne, np. typy przyrządów, krótkie obliczenia pomocnicze, komentarze itp.  Wskazówki o prowadzeniu zeszytu laboratoryjnego umieszczone są na stronie www Pracowni w zakładce Jak prowadzić zeszyt laboratoryjny.

***

Pytanie: Co zrobić po zakończeniu ćwiczenia?

Odpowiedź: Po zakończeniu pracy należy:

  • oddać wypożyczone przyrządy

  • uporządkować stół laboratoryjny i jego okolicę, pozostawiając miejsce pracy w stanie takim w jakim je zastaliśmy,

  • uzyskać podpis asystenta na danych w zeszycie pomiarowym

  • przedyskutować z asystentem sposób przygotowania sprawozdania

***

Pytanie: Kiedy muszę oddać sprawozdanie?

Odpowiedź: Student przynosi przygotowane sprawozdanie na następne zajęcia (po tych na których wykonywał ćwiczenie). Opóźnienie oddania sprawozdania powoduje obniżenie oceny końcowej tego ćwiczenia o 0.5 punktu za każdy tydzień zwłoki. W 3-cim tygodniu zwłoki wykonywanie nowych ćwiczeń zostaje zawieszone. Student może pozostać na terenie Pracowni i opracować zaległe sprawozdanie.

***

Pytanie: Jaką formę ma mieć sprawozdanie i co w nim musi być?

Odpowiedź: Jest to wyjaśnione w zakładce Jak pisać sprawozdanie. Szczegółowe wytyczne można znaleźć w Materiałach do ćwiczeń dla Twojej grupy ćwiczeniowej.

***

Pytanie: Czy mogę przygotować sprawozdanie na I Pracowni?

Odpowiedź: Tak. Studenci mogą korzystać z komputerów i drukarek  na I Pracowni Fizycznej od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15.

***

Pytanie: Dostałem sprawozdanie do poprawy. Co robić?

Odpowiedź: Nie panikuj. To dość częste. Samo otrzymanie sprawozdania do poprawy nie oznacza obniżenia końcowej oceny. Zrób aneks do pierwotnej wersji sprawozdania. Na dodatkowych kartkach zamieść poprawione fragmenty. Poprawa sprawozdania musi być oddana w ciągu tygodnia od otrzymania przez studenta sprawozdania do poprawy lub przesłania studentowi informacji o konieczności poprawy. Po upływie tego terminu zostanie automatycznie wystawiona ocena za pierwotną wersję sprawozdania.

***

Pytanie: Byłam/byłem nieobecny. Czy wyznaczone dla mnie ćwiczenie będę wykonywać na następnych zajęciach?

Odpowiedź: Nie. Prawdopodobnie dostaniesz przydzielone nowe a to niewykonane ćwiczenie odrobisz w „rezerwowym” terminie pod koniec semestru.