Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

I Pracownia Fizyczna Instytutu Fizyki UJ

Zajęcia laboratoryjne w I Pracowni Fizycznej  pozwalają na opanowanie podstaw i doskonalenie umiejętności planowania eksperymentu, poprawnego pomiaru wielkości fizycznych (w pomiarach bezpośrednich i pośrednich), opracowania uzyskanych wyników i oceny ich niepewności pomiarowych, wyciągania wniosków z przeprowadzonego eksperymentu oraz prezentacji wyników w formie pisemnego sprawozdania (raportu).

W IPF IF UJ wykonywane są doświadczenia z zakresu podstawowych dziedzin klasycznej fizyki eksperymentalnej. W przypadku większości ćwiczeń możliwe jest wykonywanie doświadczeń o różnej skali trudności, co pozwala na używanie tych samych zestawów doświadczalnych do zajęć na różnych poziomach zaawansowania.

W  IPF IF UJ odbywają się zajęcia laboratoryjne z fizyki dla studentów: Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi, Wydziału Chemii, Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Prowadzone są tu również zajęcia laboratoryjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów (część na zestawach eksperymentalnych dedykowanych specjalnie dla szkół). Ćwiczenia wykonywane są indywidualnie (studenci) lub w dwuosobowych zespołach (uczniowie). Opracowanie wyników przeprowadzonych doświadczeń wykonywane jest poza terenem IPF, ale w ramach konsultacji istnieje możliwość ścisłej współpracy z pracownikami dydaktycznymi prowadzącymi poszczególne ćwiczenia